privacy verklaring TSE Holland

Onderstaand is de privacy verklaring van TSE Holland. Hierin leggen wij uit welke gegevens we bewaren en waarom we deze gegevens bewaren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TSE Holland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TSE Holland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TSE Holland verstrekt.

TSE Holland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM TSE HOLLAND GEGEVENS NODIG HEEFT

TSE Holland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan TSE Holland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit logistieke dienstverlening.

HOE LANG TSE HOLLAND GEGEVENS BEWAART

TSE Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

TSE Holland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

TSE Holland maakt geen gebruik van cookies en/of tracking technologie zoals Google Analytics. TSE Holland verzamelt dan ook geen gegevens over uw bezoek aan deze site.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eric@tseholland.nl. TSE Holland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TSE Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TSE Holland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TSE Holland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TSE Holland op via eric@tseholland.nl. https://tseholland.nl/ is een website van TSE Holland. TSE Holland is als volgt te bereiken:

Postadres: Westelijke Doorsnee Noordzijde 29, 7881 PA Emmer-Compascuum
Vestigingsadres: Phileas Foggstraat 28, 7825 AK Emmen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 000027749320
Telefoon: +31(0) – 64 69 82 970
E-mailadres: eric@TSEHOLLAND.NL